Kursused

Klaasikunsti kursused

Klaasisulatuse algkursus

Esmaspäeval ja kolmapäeval kl 16.30-18.30

Klaasikunsti jätkukursus

Teisipäeval ja reedel kl 17.30-20.30

Kursust saab valida –
1. Ühe korra kaupa – tasu 25 eur
2. Ühel päeval nädalas neli korda – kokku: 85 eur
3. Kahel päeval nädalas, neli nädalat – kokku: 155 eur